Nieistniejący, wolnostojący, piętrowy dom przy ul. Pereca 1. Powstał być może jeszcze w XVII w. i mogła to, być ze względu na sąsiedztwo kościoła, plebania. W 1786 przejęta przez wojsko. W przeciwieństwie do kościoła istniała jeszcze ponad półtora wieku. Przed wojną właścicielem był Żyd Mendelson, po wojnie mieszkania lokatorskie. W lokalnej tradycji nie przetrwał jednak ormiański ślad dziejów budynku, przywołany jedynie w materiałach lubelskiego konserwatora zabytków, przed rozbiórką w 1964 nie przeprowadzono jednak badań architektonicznych.