Ur. w Krasnymstawie, tam ukończył liceum. Po studiach na UMCS w 1952 rozpoczął pracę w sądownictwie. Był prezesem Sądu Powiatowego w Tomaszowie, a od 1975 prezesem Sądu Rejonowego w Zamościu, później do 1982 przewodniczącym Wydziału Karnego Sądu Wojewódzkiego. Był szefem sądowej "Solidarności", działał też w podziemnych jej strukturach, organizował pomoc dla internowanych. Jako jedyny w sądzie nie podpisał "lojalki", nie został zwolniony, ale przez następne lata był szykanowany, pozbawiany awansu. W 1990 czł. komisji weryfikacyjnej funkcjonariuszy SB.  Poświęcił się rehabilitacji żołnierzy AK-WiN, w 1994 organizując sekcję ds. unieważnień orzeczeń i odszkodowań przy SW i kierując jej pracami. Pasjonował się historią najnowszą. Zm. w Niedzielę Wielkanocną.