Ur. w Deszkowicach. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie warszawską AWF (1966), w 1978 doktoryzował się, od 2000 dr habilitowany, w 2001 został prof. nadzwyczajnym. W 1966-83 był nauczycielem WF w Zamościu w zespole szkół mechanicznych i I LO (również wicedyrektorem), od 1983 pracuje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (1989-94 dyrektor), obecnie jako nauczyciel - konsultant. Jest także wykładowcą na WSZiA i AWF Biała Podlaska. Prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i sportowe osób niepełnosprawnych (liczne sukcesy wychowanków, m. in. wicemistrz świata). Pełnił funkcję wiceprezesa ZG Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i wiceprezesa ZTPN. Opublikował 6 książek i ok. 100 artykułów dotyczących szeroko rozumianej problematyki kultury fizycznej w szkole (2002), dwa dotyczą początków kultury fizycznej w Zamościu. Był czołowym lekkoatletą Zamościa (LZS), do niego należał przez ok. 40 lat najlepszy w mieście wynik w pchnięciu kulą. Szef i "dusza" klubu nauczycielskiego "Belfegor" (1976-83)