Ur. w Zamościu, obaj inż. elektronicy. Delegaci na I Krajowy Zjazd NSZZ "S".