Ur. w Zamościu, ukończył Liceum Handlowe, Wyższą Szkołę Prawniczą w Warszawie i UMCS (1957), w 1953-63 był sędzią Sądu Powiatowego (od 1958 przewodniczącym Wydz. Cywilnego), później adwokatem, był z-cą kierownika zespołu adwokackiego, czł. MRN, autorem artykułu o adwokacie J. Witoszce ("Palestra" 1980).