Ur. w Oleśnikach (Krasnostawskie), w 1950 uzyskał dyplom na AM w Lublinie (w 1960 II st. specjalizacji), w 1950-54 był lekarzem wojskowym (TSWL), w 1954-69 pracował w szpitalu miejskim, wyjechał do Lublina.