Ur. w Zamościu. Pracę w spółdzielni "Autonaprawa" rozpoczął w 1952, będąc zaopatrzeniowcem, kadrowcem, księgowym, a następnie przez długie lata zasłużonym prezesem (1973-87). Działacz społeczny (m.in. PCK, ZHP), czł. MRN (1984-88), działał też w "Społem". W 1979 otrzymał nagrodę wojewódzką II stopnia.