Wg Klimka (w metrach):
Budynek główny: dł., szer., wys. 55,55 x 18,50 x 14,90
 - parter wys. 5,47 - 12 pomieszczeń, ściany grub. 2,15 - 1,55
 - I piętro wys. 5,48 - 12 pomieszczeń, ściany grub. 1,09 - 1,06
 - II piętro wys. 3,52 - 16 pomieszczeń, ściany grub. 1,04 - 0,81
 - piwnica wys. 3,78 - 18 pomieszczeń, ściany grub. w śr. części 2,80 - 2,57
Oficyna zachodnia: dł., szer., wys. 55,7 x 14,3 x 9,3
 - parter wys. 3,9 - 20 pomieszczeń
 - I piętro wys. 4,6 - 24 pomieszczeń
Galerie: dł., szer., wys. 27,4 x 4,2, brama szer. 3,6
 - po 5 pomieszczeń na parterze i piętrze (20 pomieszczeń)
Pawilony: dł., szer. 21,3 x 14,2
 - południowy pomieszczeń na parterze 6 i na piętrze 4, północny 7 i 6
Skrzydła: dł., szer. 68,7 x 10,0, zakończenia 11,7x11,7, przejazd szer. 3,9
 - południowe pomieszczeń 21, północne 17