Powstała w 1919 p.w. św. Michała Archanioła, obejmowała także powiat biłgorajski i tomaszowski, jej kapelan podlegał od k. 1921 Rejonowi Duszpasterstwa Katolickiego w Lublinie (Dekanat II OK Lublin). Po likwidacji w 1931 probostw i rejonów administrator zamojskiej parafii podlegał bezpośrednio dziekanowi II OK Lublin. Kapelani garnizonowi: 1919-21 ks. Teofil Pilch, 1921-39  ks. Józef Świdnicki (od 1937 st. kapelan, w 1939  kapelan 3 DP Leg., od 1945 dziekan Okręgu Wojskowego w Lublinie,  1945-46 s. mjr Mikołaj Puacz. Później nie było już stałego kapelana, a od 1950 ich funkcje pełnili księża kolegiaccy, (ks. F. Zawisza, od 1961 - utworzono rektorat - ks. E. Goliński).