Najstarszy i najpopularniejszy dawny widok Zamościa – zw. Planem Brauna, jest właściwie planem aksonometrycznym. Widok rozległy, szeroki, więc zazwyczaj z większej odległości, określany jest panoramą. Najstarsza Zamościa pochodzi dopiero z pocz. XVIII w., kolejne z 1 poł. XIX w. Jedną z bardziej znanych, jest widok Zamościa od południowego zachodu, znany w czterech odmianach.
Współcześnie powstało kilka panoram artystycznych odtwarzających najpełniej ukształtowany widok miasta z k. XVII w., z fortyfikacjami i "zalewą", przede wszystkim T. Zaremby (k. l. 40-tych, akwarela dług. 2,5 m), ob. w wydz. gospodarki komunalnej UM - d. Bank), a także jej kopie, m.in. w Klubie Garnizonowym TSWL, w restauracji "Centralce" (do l. 70.), teraz także w restauracji "Renesans", jak również w domach prywatnych, także jako  duży drzeworyt.
Znane Następne panoramy powstałe po kasacie twierdzy nie są już obrazami czy rysunkami, lecz od ostatniej ćwierci XIX w. fotografiami. Panoramy współczesne Zamościa.


 * W podziemiach oficyny ratuszowej znajduje się reprodukcja panoramy T. Zaremby dług. 8  m (fot. H. Szkutnika)