Stanowi wystrój barokowego, utrzymanego w poważnej tonacji ołtarza kaplicy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego. Składa się 6 umieszczonych po obu stronach Chrystusa na Krzyżu płaskorzeźbionych, polichromowanych scen pasyjnych: Pocałunek Judasza, Cierniem koronowanie, Modlitwa w Ogrójcu, Chrystus przed Piłatem, Jezus z szat obnażony i Jezus upadający pod Krzyżem. Pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. Zwraca uwagę wyrazistą kolorystyką, półludowym przedstawieniem postaci i malarskim tłem każdej ze scen.