Ur. w Zamościu, absolwent I LO i Uniwersytetu Warszawskiego, w 2007 doktoryzował się. Autor książki Generał Stefan Mossor (2009) za którą laureatem nagrody im. Prof. Strzembosza ora współautorem Michał Żymierski (2015) i Żołnierze ludowego Wojska Polskiego (2018). Mieszka w Warszawie. Związany z Warszawskim Domem Spotkań z Historią i Ośrodkiem Karta.