Ur. w Bodzechowie, wstąpił do Korpusu Inżynierów. W 1821-22 zbudował w Zamościu most zwodzony przy Nowej Bramie Lwowskiej, do którego wymyślił mechanizm zwodu, opisany potem m.in. we francuskich podręcznikach wojskowej architektury jako zwód Pancera. W 1823 cesarz w Zamościu mianował go porucznikiem. Jego najwybitniejszym dziełem był pierwszy tak wielki w Polsce murowany wiadukt Nowy Zjazd (675 m) w Warszawie, zastąpiony dopiero Trasą W-Z.