Miasto włoskie (ponad 200 tys. ludności), któremu patronuje św. Antoni i jest tam wspaniała bazylika z jego grobem. W Padwie m.in. wynaleziono fortepian. Wbrew obiegowemu przydomkowi "Padwa Północy" ("Polska Padwa" - M. Pieszko) nie zachodzi żadne podobieństwo urbanistyczne i architektoniczne między Zamościem i Padwą (występują jednakże dość licznie podcienia), a odnosić je możemy raczej do pokrewieństw duchowych. Padwa ukształtowała osobowość założyciela miasta Jana Zamoyskiego, który jako jeden ze znamienitszych absolwentów posiada tam w auli tablicę (1564) i popiersie (1937 osobne hasło Pomniki Jana Zamoyskiego). Jego przyjacielem i opiekunem był słynny chirurg Fallopius (skądinąd znany jako wynalazca prezerwatywy). Stanowisko profesora Akademii objął medyk padewski Bernard Muneghina (zm. 1691), a potem inni i kształceni w Padwie Włosi. Wg prof. M. Chachaja studiowało tam ok. 25 profesorów Akademii, m.in. Jan Ursinus, Szymon Birkowski, Kasper Solski, Szymon Piechowicz, J. Sechinus, Tomasz Ormiński, lekarz Antoni Brzyski  (osobne hasło). Kontakty naukowe uczelni ograniczyły się do sprawy kołtuna (osobne hasło).
20-21 V 1980 na Uniwersytecie Padewskim podczas sesji poświęconej rocznicom Kochanowskiego i Zamościa - obok prof. Jerzego Kowalczyka (Zamość, citta ideale: il cocetto ideologico, spaziale e architettonico) - wystąpił dr Lionello Puppi (Bernardo Morando da Padova a Zamość). Po 2000 miasto bezskutecznie próbowało porozumieć się z Padwą.