W l. 60-80. XVIII w. znane są w Polsce pasy jedwabne (np. czarne ze srebrem, w paski) z zamoyskiej fabryki  (persjarni). Pasy zamojskie noszono w Warszawie - I-sza wzmianka o nich pochodzi z 1766, Znane są też z inwentarzy w Krasnymstawie (1766) i z chełmskiego (1775).