W okresie PRL (1975-89) władze wojewódzkie Zamościa tworzyli:
I sekretarze KW PZPR i Sekretarze KW PZPR
- Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Prezesi WK ZSL: 1975-80 Stanisław Rapa (1938), 1980 Zofia Kalisz (1937), 1980-83 Marian Ozimek (1942), 1983-89 Stanisław Majewski (1939).
Przewodniczący WK SD: 1975-81 Maria Lorentz (1930), 1981-85 Mieczysław Leśniak (1947), 1985-89 Edwin Jóźwina (1928), 1989-92 Tomasz Rabiega (1955) i od 1992 Kazimierz Skiba (1950).
Przewodniczący WRN: 1975-80 Ludwik Maźnicki (1931), 1980-88 Mieczysław Janisławski (1921-1997), 1988-90 Eugeniusz Polakowski (1950). Wojewodowie i wicewojewodowie.