Musical powstały dzięki Młodzieżowej Agencji Kulturalnej w Zamościu i amerykańskiej The Peace Child Foundation, z udziałem dzieci z USA (20), ZSRR (15, z Wilna) i Polski (28), które pracowały nad spektaklem w Zamościu od 12 VI 1988. Latem tego roku, od 22 VII prezentowany był w największych miastach kraju, w Zamościu 1 IX  (łącznie 100 tys widzów, 1 7 koncertów, ekipa 120 osób). Kier. artystycznym był Steve Rifkin (1952) z San Francisco (wicedyrektor PChF), muzyka Dawida Gordona i Wiesława Pieregorólki, pracowali scenografowie z trzech państw.