Pochodzi spod Lublina, inż. rolnik, przed przyjściem do Zamościa był przewodniczącym PRN w Janowie, tu od 1975 najpierw dyr. Biura Organizacyjno-Prawnego UW, kierował wydziałem w KW PZPR, był wicewojewodą, w 1981-83 wojewodą zamojskim, odwołany, jak mówi, po wywiadzie w "Tygodniku Zamojskim", gdy powiedział, że rządzić powinni  ludzie merytoryczni, a miejsce wojska jest w koszarach. Później w Lublinie kierował firmą "Ponal" (dystrybucja napojów alkoholowych) i wydziałem przemysłu i handlu tamtejszego UW.