Ur. w Targowisku, wyświęcony na kapłana w 1849, był m.in. proboszczem w Garbowie i Czemiernikach, . od 1891 w Zamościu, został Infułatem (prałat i dziekan Kapituły), proboszczem. W 1905 celebrował dwie wielkie uroczystości (rocznica śmierci założyciela miasta, wizytacja bpa Jaczewskiego). Miał dużą odwagę cywilną, zajmując nieraz mądre i nieugięte stanowisko. Sprzyjał unitom przymusowo wcielanym do prawosławia, chował na cmentarzu parafialnym, narażając się na kary gubernatora. W 50-lecie święceń dostał od duchowieństwa grupę fotograficzną, od parafian album. Zm. w 57 roku kapłaństwa. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (E).


* Wielokrotnie karany przez władze rosyjskie, finansowo w 1898 - 100 rb, że dwa nabożeństwa galowe za dom cesarski  odprawił bez należnych uroczystości, w 1901 - 100 rb, że pozwolił swemu wikariuszowi ks. Fijałkowskiemu na cmentarzu w Zamościu urządzić procesję i święcić pola, w 1903 - 50 rb, że za jego pozwoleniem wikariusz ks.  Fijałkowski pochował na cmentarzu katolickim „prawosławną”, w 1906 - 150 rb, że demonstracyjnie uchyla się od używania języka rosyjskiego, nawet w oficjalnej korespondencji.