W 1809 na czele wojsk polskich zdobył nocnym szturmem zamojską twierdzę bronioną przez Austriaków. Na pamiątkę jego imieniem nazwano bastion IV.