Syn Szymona (osobne hasło), po studiach w Zamościu  i Krakowie, jako dr praw i filozofii, był profesorem Akademii (1641-4. katedra poezji) a także kanonikiem zamojskim, parochem na dwóch probostwach, retorem i "rymopisem" (autor greckich wierszy), w 1652 odwiedził Padwę.