W 1597 drukowana komedia (P. Ciekliński Potrójny).
W 1614 książka o pszczelarstwie (J. Ostroróg Nauka około pasiek).
W 1654 litera "ó" w druku - kazanie bpa Świrskiego (do 1980 sądzono, że w 1725).
W 1883 klinkiernia.
W 1947 powołano pierwszy w Polsce PZGS "Samopomoc Chłopska".
W 1957 TKKF.
W 1983 I-sze Mistrzostwa Polski w grze othello.
W 1986 pierwszym bezpartyjnym wojewodą został Bolesław Didyk.
W 1988 jako pierwszy konkurs piosenki włoskiej (i jedyny dotąd).
W 1996 zarejestrowano Obywatelskie Stow. Uwłaszczeniowe (prezes Wiesław Huk).
W 1998 otwarto regionalną Kasę Chorych (nie rozpoczęła pracy).
W osiedlu PR-5 po raz I-szy w kraju zastosowano kanały zbiorcze (woda, gaz, elektryczność, ciepło).