Ur. w Piotrkowie. Dyplom uzyskał w Lublinie (1945), II st. specjalizacji w 1961. Był szefem służby zdrowia w AK w Mielcu, lekarzem grup dywersyjnych i partyzanckich (ps. "Sten"). Po wojnie organizował w Lublinie wojskowe służby lekarskie, był dyr. Szpitala wojskowego. W 1953 osiadł w Zamościu, był kierownikiem zakładu rtg. Mieszkał przy ul. Partyzantów, później przy ul. Peowiaków. Posiadał w domu prywatny gabinet rentgenologiczny. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.