Ur. w Krakowie, ukończył Politechnikę Krakowską, w 1975 rozpoczął pracę w rzeszowskich PKZ, gdzie kierował pracownią projektową. Jest głównym autorem prekursorskiego w Polsce Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Zamojskiego Zespołu Zabytkowego (1977), za który otrzymał nagrodę ministerialną I stopnia. Specjalistyczne pismo szwajcarskie "Schweitzer Ingenieur und Architekt" uznało "plan rzeszowski" za pionierski na świecie. On sam opublikował pracę Zamość w XI t. wydawnictwa ICOMOS "Protection et animation culturelle des monuments..." (1980), W 1987 uhonorowany został Medalem B. Moranda. Mieszka w Rzeszowie.