Ur. w Zamościu, ukończyła Liceum Społeczne i PWSFTViT w Łodzi (2002). Występowała w zamojskim Teatrze Młodych, laureatka wojew. konkursu recytatorskiego (1997). Po dyplomie pracowała w w teatrach Olsztyna, Łodzi i Radomia.  Występuje w serialach i telenowelach (np. "Klan"), w teatrze, m.in. w "Starej Prochowni". W 2005 otwarła z mężem irlandzki Pub (róg ul. Bazyliańskiej i Żeromskiego), w którym organizowane są imprezy artystyczne, też w 2005 - "Roku Zamościa" - prowadziła dwa wielkie koncerty w Rynku Wielkim. W 2006 wystąpiła w ZLT (Teatr Prochownia - Disco Pigs) a w 2017 prowadziła w ramach ZLT warsztaty teatralne.