Syn dziedzica Niewirkowa, był uczniem gimnazjum J. Zamoyskiego. W 1940 z rodziną zesłany na Syberię, wstąpił do armii Andersa, służył w dywizji gen. Maczka, w 1947-73 w armii brytyjskiej, odznaczony Orderem Podwiązki, ob. mieszka w Niemczech, używa nazwiska John Stan Fleming. W 2000 odzyskał rodzinny młyn i uruchomił w nim produkcję.