W młodości przebywał na dworze cesarza Maksymiliana. Był towarzyszem wypraw wojennych kanclerza - Pod Janem Zamoyskim zadziwiał w Inflantach Niemców i Francuzów sztuką puszkarską. Był też pierwszym puszkarzem w twierdzy. Jako marszałek dworu i burgrabia pobierał najwyższą płacę (więcej niż Morando). Zm. w czasie takiej wyprawy. Posiada jedno z bardziej okazałych epitafiów w katedrze zamojskiej.