Wybudowany w 1835 przy ul. Lwowska 19 urząd pocztowy I klasy (zw. też poczhalterią). Piętrowy, 7 osiowy budynek posiada klasycystyczną fasadę, której trzy osie z tympanonem i jońskimi półkolumnami w wielkim porządku są identyczne jak w wzniesionych w 1827-29 pocztach w Siedlcach i Łowiczu. Siedlecki budynek projektował Antonio Corazzi, z dużym prawdopodobieństwem więc autorem również zamojskiej poczty. W 1843 zatrudniała 4 pocztylionów, w stajni 14 koni.
Powstało też szereg niezbędnych obiektów, z których do dzisiaj pozostała dawna stelmarnia (zach.) i stajnia (wsch.). Od końca 1919 mieściła się tam szkoła nr 2, w 1939 zmieniono drewnianą klatkę schodową a w 1983 doszło do pożaru. W czasie okupacji był w niej magazyn zboża, szkoła ukraińska, Hitlerjugend, ostatnio studium nauczycielskie i od 1995 Kuratorium. Zachowała się akwarela z widokiem budynku z 1920 Zygmunta Sawczyńskiego (zb. prywatne).


 *  W przetargu na Entrepryzę Domu Pocztowego klassy I wraz ze wszystkimi do niego należącymi zabudowaniami na Przedmieściu Twierdzy Zamościa Komisssya Wojewódzka ogłosiła kwotę wywoławczą na 104.286 zł.