Propagował w Zamościu heliocentryzm. W ogłoszonym w zamojskim monasterze bardzo cennym na tamte czasy zarysie fizyki Summula philosophiae naturalibus in physica (Zamość, 1768, ok. 140 s.) przedstawiał zgodnie z obserwacyami i zasadami filozofów nowszych filozofię wyłożoną. Odrzucał Ptolomeusza, a teorię Kopernika uważał za zgodną z prawami fizyki, Pismu św. się nie sprzeciwiającą, bo ono nie uczy astronomii i w duchu gminu przemawia.


  * Poniatowski nie jest wymieniony jako profesor Akademii w obu fundamentalnych publikacjach Wadowskiego i Kochnowskiego, w tej drugiej wydawnictwo wymieniono bez autora.