Ur. w Bondyrzu, ukończył kursy spółdzielcze. W spółdzielczości działał od 1934. Uczestniczył w wojnie obronnej. W czasie okupacji był w niewoli niemieckiej. Od 1945 związany ze spółdzielnią PSS "Robotnik", w 1946-51 był jej prezesem, od 1951 zastępcą dyrektora MHD, później dyrektorem WPHS, zastępcą dyrektora Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich. W ostatnich latach przewodniczył radom nadzorczym Oddziału WSS, Oddziału Wojew. CZSS i Okręgowej Spółdzielni Handlowo-Usługowej "Społem". Wpisany do Księgi Zasłużonych dla Zamościa.