Zamojski zespół staromiejski nosi od 16 IX 1994 nadane przez Prezydenta RP miano Pomnika Historii, które otrzymał jako miejsce o szczególnej wartości dla kultury narodowej wraz historycznymi centrami Krakowa, Warszawy, Gdańska, Torunia, Wrocławia i Kazimierza, ponadto zespołami i obiektami zabytkowymi Biskupina, Fromborka, Gniezna, Jasnej Góry, Malborka, Ostrowa Lednickiego, Wieliczki i Krzemionek. W następnych latach listę pomników rozszerzano.