Wzniesiony przy ul. Piłsudskiego na terenie byłego obozu, rzeźba "Anioł Śmierci" (piaskowiec) na cokole (granit) z tablicą (brąz), autor: Jerzy Hycki, odsłonięty 20 VII 1978 (po uroczystości przy pomniku pianista odegrał utwory Chopina). Napis: Pamięci ofiar faszyzmu - Społeczeństwo Zamościa. Na wniosek IPN, od IX 2017 nowa tablica (poprzednia oddana do muzeum) z napisem: Pamięci Polaków z Zamojszczyzny Ofiar Niemieckich Wysiedleń. Przy pomniku w 2002, po jego renowacji, obok umieszczono tablicę (Tablice).