Ul. Partyzantów 98, przy kościele św. Krzyża), krzyż misyjny na tle 6 ramion krzyży symbolizujących: Wiarę, Ojczyznę, Kościół, Dom Ojczysty, martyrologię walczących i poległych w 1939 r. czasie działań partyzanckich i martyrologię ofiar obozów, więzień, wysiedlonych, dzieci, u dołu Przez Krzyż do Zmartwychwstania, autor: Jarosław Kabat-Sowiński, poświęcony 16 IX 1979.