Stał w Rynku Wodnym. W kształcie łuku o linii półparaboli skrzyżowanej z obeliskiem, tablica, autor: Zygmunt Budnicki. Decyzją Rady Miejskiej jesienią 1990 zlikwidowany. Napis: W XV-tą rocznicę powstania organów MO bohaterom MO i UB poległym w walkach z podziemiem reakcyjnym w obronie mas pracujących i utrwalenia Władzy Ludowej składa hołd społeczeństwo Zamojszczyzny, 1944 - 1959  [niżej w 2 kolumnach 62 nazwiska poległych]. Wg pierwszej wersji miała być tablica umieszczona na skwerze przed d. kościołem franciszkańskim.