Od 1917 był właścicielem popularnej zamojskiej cukierni przy ul. Żeromskiego 22 (posiadała tylko 8 stolików), która była wówczas modnym miejscem spotkań towarzyskich sfer kupieckich i obywatelskich. Był działaczem Stowarzyszenie Kupców Polskich i Okręgowego Stow. Spożywców  (1919 w zarządzie). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (B). Później kawiarnię prowadziła żona Wanda, bardzo aktywna w komitetach dobroczynnych (zm. 1935 w Warszawie).