Historyczne przedmieście tożsame z Nowym Światem (osobne hasło). Współcześnie jest to jednostka urbanistyczna pomiędzy ul. Wyszyńskiego i linią kolejową obejmująca osiedla Bohaterów Monte Casino i Jana Zamoyskiego (d. Nowe Miasto I i III) zamieszkałe w 1992 przez 8,7 tys. osób (105 budynków wielo- i 40 jednorodzinnych).