Ur. w Warszawie, komendant powiatowy PP (1923-26) w Zamościu, później w Siedlcach, a od 1929 komisarz śledczy w Warszawie, później jeszcze komendantem w Rawie Maz. Jego postacią posłużył się Juliusz Machulski w Vabanku, gdzie prowadził sprawę kasiarza Kwinty, pojawia się też w kryminałach Marcina Wrońskiego. Zamordowany w Ostaszkowie.


  * Z lokalnej prasy - Miasto żegna go z żalem. Zmalała plaga bandytyzmu. Zaskarbił sobie życzliwość taktem i energią służb, szacunek wśród personelu.