Pochodził z Płocka, ukończył Uniwersytet Warszawski, w 1828-35 służył w Zamościu jako kapitan, najpierw w lazarecie wojskowym, po powstaniu jako starszy lekarz szpitali twierdzy Zamościa. W czasie oblężenia bardzo zasłużył się przy zwalczaniu epidemii cholery. Wynalazł specjalne piece do oczyszczania zepsutego powietrza w koszarach i szpitalach (otrzymał publiczną pochwałę na wystawie krajowej), później zajmował się twórczo sprawami związanymi z suszeniem zboża, warzeniem soli, użytkowaniem torfu.


 * Tytuł opatentowanego wynalazku brzmi: opis pieców rurowatych do oczyszczenia i ogrzewania służących, poprzedzony krótką wiadomością o składzie i rozkładzie powietrza, jego wpływach na zdrowie ludzkie, niemniej sposobach poprawiania jako też zamieniania powietrza zepsutego na czyste.