Miejscowi Żydzi wydawali własne gazety w języku jidysz prawica syjonistyczny "Zamoszczer Sztyme" (osobne hasło), ortodoksi "Zamoszczer Wort" (osobne hasło). Zamojscy Żydzi wydawali też czasopisma o problematyce religijnej: "Halbajer" (1923-25, red. Hersz Friedling) oraz popularny w sferach religijnych kwartalnik  "Unzere Gajst"  (osobne hasło) i drugi kwartalnik o tematyce religijnej "Mefice Torah Wudath" (osobne hasło). W latach międzywojennych w dzienniku "Lubliner Tugblat" ukazywała się co pewien czas rubryka Zamoszczer najes (zamojskie nowiny) zamojskiego korespondenta Jakuba Najmarka.