Po wojnie monopolistą w tej branży ubezpieczeniowej został przedwojenny Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Oddział powiatowy obejmował 5 powiatów (1925 - dyr. Tadeusz Muśnicki), mieścił się najpierw przy ul. Kołłątaja 1, później, Inspektorat przy ul. Lwowskiej 18, następnie ul. Żeromskiego 3.
W 1949 ubezpieczał 22.795 nieruchomości. W 1953 przekształcony został w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, którego Inspektorat Powiatowy ul. Akademicka 4 (1960 - 31 prac.), od 1967 w nowym biurowcu na Plantach (Partyzantów 8). W miejsce inspektoratu utworzono Oddział Powiatowy (1973-75), następnie Oddział Wojewódzki (1975-88), a 1 I 1980 dla zamojskiego rejonu utworzono Inspektorat PZU w Zamościu. Od 1 I 1992 jest to Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. Przez kilkanaście lat zamojską placówką kierował Edward Treliński. 14 XI 1997 otwarto Inspektorat PZU na Życie S.A w nowym budynku przy ul. Wesołej 1 (dyr. Stanisław Sachajko).