Ur. w Rosji, w rodzinie kolejarskiej o artystycznych zamiłowaniach, w Zamościu od 1932 (z Siennicy Różanej). W 1938 ukończyła liceum i podjęła pracę w kancelarii rejenta Pomarańskiego. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wileńskim. W czasie okupacji należała do grona organizatorek SZP w Zamościu, łączniczka (ps. "Tereska"). Aresztowana 10 III 1941, mimo tortur nie wydała nikogo, wywieziona na Zamek, a 21 IX 1941 do Ravensbrück (nr 7687). Zmarła 30 IX jako "królik doświadczalny" po 12 dniach od zakażenia złośliwym zarazkiem (bakteria Oedemia) i pseudomedycznych, bestialskich operacji.
Informuje o tym zachowany w Archiwum, nadany do Zamościa wstrząsający list - dokument (pisany moczem, czytelny po prasowaniu żelazkiem). Świadkiem śmierci była jej przyjaciółka z Uniwersytetu Maria Kuśmierczuk, także  ofiara zbrodniczych doświadczeń.


 * Alfreda Prus cierpiała strasznie, była przytomna do końca swych męczeńskich dni, uśmiechała się do nas cudnym, przedziwnym uśmiechem i żegnała nas imieniem Polski na ustach. (zeznania dr Zofii Mączki z Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund  Szwecja).
 * Podawana jest też późniejsza data jej urodzin (1920)