1 I 1950 powołano w Zamościu Stację Terenową PKS Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Ekspozytura Lublin (biuro ul. Bazyliańska, stacja ul. Kolejowa 7, później ul. Partyzantów 55, kier. J. Gustaw) z 2 ciężarówkami 3 t., a po kilku latach z 12 samochodami z demobilu (łącznie 36 t., przewóz roczny 24 tys. t.). 1 I 1953 powstała samodzielna ekspozytura towarowo-spedycyjna (Ekspozytura Mieszana) podległa oddz. lubelskiemu, ale obsługiwano tylko krótkie trasy, ponieważ jeździły samochody ciężarowe jedynie przystosowane dla pasażerów. Ówczesny PKS była to Państwowa Komunikacja Samochodowa, później PKS Oddział Towarowo-Osobowy. Obecna nazwa - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej od 1992, po przekształceniu się w spółkę z o.o. Od 2002 ponosi straty (2011 - 2,6 mln, 2012 - 850 tys.).  2012 wg NIK zawieszono 78 kursów i zwolniono 30 osób.
W IV 1950 PKS dostał przydział posesji Antoniszewskiego przy Sadowej na Stację Osobowo-Towarowej, przeniosła się do zbud. tam w 1953-56 dużej zajezdni na 75 stanowisk, z wielkim garażem, warsztatami i magazynami (2,6 ha). Przy PKS funkcjonowała zasadnicza szkoła zawodowa (osobne hasło). W 1961 powstał zamojski oddział PKS, później WPPKS. 15 I 1960 - 47 autobusów przewiozło 10 tys. pasażerów.
W 1972 zamojski PKS był najlepszym w województwie - miał 127 autobusów, obsługujących 128 linii, 668 kursów (rok wcześniej 116 i 653), 22.628 km dziennie. Na swoim terenie miał ok. 760 przystanków1 XII 1975 przejął z MPK 5 linii podmiejskich. W 1977 obsługiwano 739 linii.
Pasażerowie (tys.): 1956 - 543, 1965 - 5201, 1967 - 7000, 1971 - 9600 (dziennie 22 tys.), 1979 - 7563, 1997 - ok. 5000 (dziennie 14 tys.), 2010 - ok. 2000. W najlepszym czasie rocznie do 15 mln, a w ciągu doby do 40 tys. pasażerów. 
Zatrudnienie: 1959 - 160, 1962 - 461, 1964 - 509, 1967 - 800, 1972 - 900, 1990 - 438, 1995 - 350, 2000 - 260, 2008 - 170, 2010 - 139, 2013 - 90, 2019 - 38. Kierowcy: 1972 - 355, 1983 - 127, 2009 - 83, 2016 - 66. Autobusy: 1971 - 127 (25% jelczy, resztę sany), 1977 - 112, 1981 - 119, 1983 - 118, 1996 - 88, 2003 - 95, 2010 - 81, 2011 - 73, 2013 - 56. Do komunikacji dalekobieżnej wykorzystywano ok. 10 autobusów, każdy przec. 100 tys. km rocznie. Miejsca w autobusach: 1956 - 602, 1979 - 5700. (Osobne hasło: Komunikacja międzymiastowa).
PKS przewoził również ładunki towarowe, w 1979 dysponował ładownością 1700 t i przewiózł 1,1 mln t (1956 - 0,5 mln t, 1967 -  830 tys. t, 1971 - 1 mln t). W 1981 PKS posiadał 145 samochodów ciężarowych. W 1994 sprzedano część bazy Zamojskiemu Stow. Handlowemu. Od 2006 PKS w zarządzie komisarycznym. 1 I 2007 zamojski PKS nie zgodził się na fuzję wszystkich 13 oddziałów lubelskich. W 2013 baza została rozebrana pod budowę centrum handlowego. W 2020 nastąpiła upadłość likwidacyjna.
Dyrektorzy: 1954-56 Roman Greszta, 1956-61 Jan Lewandowski, 1961-68 Romuald Kołodziejczyk, 1968-74 Jerzy Drozdowski, 1974-76 Józef Bartoszewicz, 1976 Kazimierz Romanek, 1976-79 Tadeusz Pabian, 1979-80 Julian Franków, 1980-90 Adam Waga, 1990-92 Kazimierz Kniaź, 1992-95 A. Waga, 1996-2006 Janusz Łygas, 2006-2008 Andrzej Skiba, 2008-2009 K. Kniaź, 2009-2011 Wiesław Fik, 2011 Tadeusz Kuna, 2011 Andrzej Sokół i 2012-19 Andrzej Mulawa.


 * Dyr. Waga pamięta, że o 7.30 odjeżdżał PKS do Rzeszowa, o 8.12 do Krakowa, o 11.30 do Warszawy, a o 16.00 do Katowic. Do Lublina było na dobę średnio 28 par-kursów.
!!!
W 1993 przewozy dawały miesięcznie 20 mln st. zł zysku brutto, salon gier 50 mln zł netto.