Ur. w Wilnie, w 1914 wstąpił do legionów, jako por. w 1917-18 był komendantem (miał 16-17 lat!) biura werbunkowego Legionów Zamościu na 4 powiaty, 10 X przeniesiony do Częstochowy. W 1920 został majorem, w 1938 pułkownikiem, od 1934 d-ca 5 pułku artylerii. Zamordowany przez NKWD w Charkowie. Pośmiertnie generałem brygady.