W 1925-49 prowadził znana w mieście restaurację (ul. Pereca 14), przez wiele lat wspólnie ze Żdanowskim, w czasie wojny knajpkę przy ul. Lipskiej 33. W 1945 jako jedyna w wykazie pod podwójną nazwą: restauracja jadłodajnia. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.