Wchodził w skład 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. R. Traugutta. Od poł. 1946 do jesieni 1950 stacjonował w Zamościu (wcześniej w Kraśniku, później w Hrubieszowie). W tym czasie w Zamościu znajdowało się również dowództwo Dywizji. Oprócz batalionu w Zamościu, był też w Biłgoraju i Tomaszowie (początkowo pułk posiadał tylko dwa bataliony). Prowadził walki z oddziałami ukraińskimi (14 III 1946 w Zamościu uroczysty pogrzeb 15 oficerów i żołnierzy poległych w okolicach Bełżca). 3 X 1948 otrzymał sztandar.