W 1864-1914 stacjonowały w Zamościu rosyjskie pułki, w ciągu 19 lat dwa, a w ciągu 7 lat trzy jednocześnie:
1864-1875  30 Połtawski (p)
1876-1877  12 Astrachański (g), 13 Władymirski (u)
1878-1879  16 Doński (k)
1880-1882  16 Doński (k), 72 Tulski (p)
1883-1888  10 Doński (k), 72 Tulski (p)
1889-1905  10 Doński (k), 68 Lejb borodiński (p)
1906-1907  10 Doński (k)
1908-1910  10 Doński (k), 68 Lejb borodiński (p), 67 Tarutyński (p)
1911-1914  10 Doński (k), 13 Doński (k), 66 Butyrski (p)
  p - piechoty, g - grenadierów, u - ułanów, k - kozacki
Przejściowo w garnizonie przebywały również pułk 17 Archangiełogorodzki, 187 Chełmski (1905) i 152 Władyukazkaski.
Kiedy w 1905 opuszczał miasto idąc na Daleki Wschód, długo związany z Zamościem Pułk Borodiński (Placem Borodińskim nazywano służące za poligon Planty) magistrat ufundował pamiątkową ikonę i wydał przyjęcie dla 80 oficerów i 4150 żołnierzy tego pułku.