W 1598 został bakałarzem filozofii, miał niższe święcenia, w Zamościu działał od pocz. XVII w., powołany do Akademii Zamojskiej by wykładać matematykę, uczył też Tomasza Zamoyskiego (wymieniany jako Ptarm). Dom przy ul. Staszica wdowa po nim sprzedała Franciszkanom.