Ur. w Zamościu. W pierwszych szachowych turniejach brał udział w 1938, w jednym z nich jego przeciwnikiem był Karol Wojtyła. Na przełomie 1943/44 zwyciężył w konspiracyjnych mistrzostwach Warszawy. W 1946-56 roku 6 razy uczestniczył w finałach mistrzostw Polski (w 1955 brąz), a w 1950-57 był 5 razy drużynowym mistrzem Polski („Legion” W-wa). W 1952 roku brał udział w szachowej olimpiadzie w Helsinkach. Był też 5-krotnym mistrzem WP.  Przez ponad 50 lat wspinał się w Tatrach, Hindukuszu i Himalajach, jego pierwszą zdobyczą była Grań Kościelca. Dziennikarz szachowy. Spoczywa na Powązkach.