Od 2002 działały w Zamościu komitety wyborcze PiS. W wyborach do Rady Miejskiej w liczbie radnych na przestrzeni 2002-2014 widoczna jest tendencja zwyżkująca (2, 8, 8, 10). PiS uzyskał w Zamościu najwięcej głosów w trzech ostatnich wyborach do Sejmu (osobne hasło) - 7505 (2005), 11.344 (2007) i 9647 (2011).
Zamość należał do okręgu Chełm (13 powiatów), z czasem obejmującego też Białą Podlaskę - najpierw p.o. prezesa S. Zawiślak (poseł i pełnomocnik na powiat grodzki), przez 11 lat prezes i do 2020 pełnomocnik (krótko Beata Mazurek, ob. Jacek Sasin). W 2016 do zarządu okręgu zamojsko-chełmskiego obok prezesa S. Zawiślaka weszli z Zamościa A. Olborski i D. Zagdański.
W 2008 przewodniczącym ZP został Sławomir Zawiślak, sekretarzem Dariusz Zagdański, skarbnikiem Ryszard Weremczuk, w zarządzie też Jerzy Chróścikowski, Michał Malec, Lucjan Bednarz, Artur Banach, czołowym działaczem jest też Andrzej Olborski.
Z końcem 2017 wybrany został Zarząd Powiatowy – przewodniczący Krzysztof Gałaszkiewicz, skarbnik Monika Kosecka, sekretarz Jacek Paluch, członkowie: Sławomir Zawiślak, Waldemar Błachut, Janusz Łapa, Sebastian Paul, Janusz Nawój, Lucjan Bednarz i Janusz Brzozowski oraz zarząd Zamość Miasto (Powiat Grodzki) – Przewodniczący – poseł Sławomir Zawiślak, sekretarz Marcin Gardyga, skarbnik Jan Obszański, czł. Adam Pawlik, Leszek Tabiszewski, Piotr Błażewicz. W 2019 B. Mazurek rozwiązała obydwa zarządy, a ich prezesi zostali pełnomocnikami, od 2020 S. Zawiślak także powiatu "ziemskiego" następnie też 2020 P. Błażewicz.