Pochodził z Górecka Kościelnego, w AK ps. "Kasper", ukończył szkołę spółdzielczą w Krynicach. Od 1952 nieprzerwanie przez 64 lata pracował GS "Samopomoc Chłopska" w Zamościu, najpierw jako główny księgowy, później ponad pół wieku (1964-2016) był prezesem zarządu. Był legendą i historią spółdzielni, twórcą jej gospodarczych sukcesów. W 1981 był wśród osób zaproponowanych na I sekretarza KW PZPR (nie zgodził się).